Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Đức Toàn cho biết: Thời gian qua, tổng cục đã và đang triển khai tích cực một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện việc tổ chức, sắp xếp cán bộ, hoàn thành ban hành các quy chế, quy định theo Quyết định số 2988/QĐ-BTNMT ngày 4-11-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách, pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu thực tiễn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ. Tập trung hoàn thành Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đảm bảo chất lượng, tiến độ.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị.

Xây dựng hoàn thành và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường 3 và 6 hải lý tại các đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đề nghị, năm 2023, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần đẩy nhanh hơn nữa công tác kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoàn thành ban hành các quy chế, quy định nội bộ để đơn vị đi vào hoạt động ổn định.

Cùng với đó, tổng cục cần phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề cao, cũng như lấy nhiệm vụ chính trị đặt lên trên hết, trước hết. Tổ chức chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ ở tất cả các cấp, các tổ chức thuộc tổng cục, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian”, thúc đẩy dân chủ, sáng tạo, tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh.

Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình thực tiễn để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề phát sinh về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Tập trung hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương, trọng tâm là công tác nhận chìm ở biển, giao khu vực biển, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ, hồ sơ hải đảo…

Tin, ảnh: LA DUY