Góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), TS Nguyễn Viết Chức, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội cho rằng, cần xem xét đến việc bỏ khung giá đất. Nếu không có khung giá đất thì chúng ta đi thỏa thuận thế nào và lấy gì làm căn cứ để thỏa thuận. Vấn đề nằm ở chỗ khung giá đất phải sát với thị trường; đồng thời phải đảm bảo hài hòa lợi ích, công khai minh bạch và phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

 

TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa – Xã hội  tán thành với đề xuất bỏ khái niệm “hộ gia đình”, bởi hộ gia đình có thể bao gồm có nhiều thành viên gia đình, dẫn đến tình trạng về sau dễ phát sinh tranh chấp, khó giải quyết. Đồng thời, quy hoạch đất đai nên được quy định theo hướng mở để đến những thời điểm nhất định trong tương lai sẽ dễ dàng có sự điều chỉnh để quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế. TS Trần Anh Tuấn cho rằng, dự thảo Luật cần xem xét việc phân cấp thủ tục hành chính về đất đai trong dự thảo Luật.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội cho rằng, cần tăng cường vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong suốt quá trình quản lý và sử dụng đất đai; đồng thời cần thêm nội dung Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm phản biện những quy định chi tiết của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại địa phương bởi làm được điều này, Mặt trận mới “tròn vai” trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

leftcenterrightdel
 

 

Tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị sẽ được tiếp thu đầy đủ và thể hiện trong báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam, báo cáo sẽ được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi đến Chính phủ và các cơ quan có liên quan nhằm điều chỉnh các luật phù hợp với tình hình thực tế.

HẢI YẾN