Nhân dịp này, ban tổ chức cũng kêu gọi mọi người cùng chia sẻ một câu chuyện ý nghĩa, một hành vi đẹp mà mình bắt gặp trong quá trình tham gia giao thông. Khi tham gia gửi câu chuyện về cho chương trình, mỗi người sẽ góp phần ủng hộ 15.000 đồng vào quỹ mua nón bảo hiểm chất lượng cho trẻ em. Ngoài ra, mỗi tuần ban tổ chức sẽ chọn và trao quà trị giá 1.000.000 đồng cho một bài viết ý nghĩa nhất, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Chương trình kéo dài đến ngày 25-11.

VIỆT CƯỜNG