Cụ thể, đề án đặt mục tiêu cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tối thiểu 1 tập huấn viên cấp huyện/80 tổ hòa giải ở cơ sở; tối thiểu 1 tập huấn viên cấp tỉnh/100 tổ hòa giải ở cơ sở.

100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở. 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn 

Ít nhất 10% tổ hòa giải ở cơ sở được luật sư, luật gia, hội thẩm nhân dân, lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực pháp luật, người đã từng là thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, điều tra viên hỗ trợ về chuyên môn pháp luật. Phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành công trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đề án phấn đấu 100% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, kỹ năng hòa giải.

Phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành công trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương, tỷ lệ này là trên 90%. Phấn đấu đến hết năm 2030, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 5% đơn vị cấp xã đạt yêu cầu của mô hình "cấp xã điển hình về hòa giải ở cơ sở". 

NGỌC ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.