Thu gom rác được trang bị phương tiện công nghệ thân thiện với môi trường

Trong công tác xử lý chất thải rắn, Phó chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, đánh giá công tác vệ sinh môi trường tại các quận, huyện, thị xã (công tác đấu thầu các gói thầu vệ sinh môi trường, công tác thu gom vận chuyển, năng lực của các nhà thầu, việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường, công tác kiểm tra thường xuyên của UBND các quận, huyện, thị xã).

Đề xuất các giải pháp để khắc phục tình trạng đổ trộm rác thải, đốt rác thải, rác thải không được thường xuyên thu dọn và tập kết không đúng nơi quy định, phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển không đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mỹ quan đô thị.

Các nhà thầu vệ sinh môi trường cần đầu tư xe thu gom tay ngang và các thùng rác tiên tiến, đảm bảo việc thu gom rác thuận tiện; lưu ý không để điểm chân rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị (ít nhất trong nội đô).

Về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đồng chí Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo, cần nghiên cứu xây dựng các quy định về việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đảm bảo phù hợp với thực tiễn (trước mắt ưu tiên việc phân loại rác thải nguy hại).

leftcenterrightdel

TP Hà Nội sẽ xử lý môi trường nước các dòng sông trong nội đô để cải thiện cảnh quan và mở ra khả năng khai thác mới. 

Đối với việc đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác mà thành phố đã quyết định thu hồi (Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên; Dự án khí hóa rác thải sinh hoạt thành điện năng tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn của Công ty TNHH Indovin Power; Dự án Xử lý rác thải thu hồi điện Xuân Sơn của Công ty TNHH Năng lượng Môi trường T&T-HITZ) và Dự án đầu tư nhà máy rác công nghệ cao tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn... Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án mới, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đáp ứng các yêu cầu của thành phố.

Đối với dự án Khu xử lý chất thải huyện Đông Anh và Dự án nhà máy xử lý và chế biến rác thải Phương Đình của Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Báo cáo về đề xuất điều chỉnh quy hoạch, nâng công suất xử lý rác của Nhà đầu tư, trong đó báo cáo rõ tính khả thi điều chỉnh quy hoạch tại 2 khu xử lý chất thải rắn huyện Đông Anh và huyện Đan Phượng. Công ty cổ phần đầu tư Thành Quang lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đảm bảo theo đúng quy định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quý I năm 2023…

Phục hồi môi trường nước của 4 dòng sông trong nội đô

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tập trung tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Đề án về môi trường nước, môi trường không khí (Đề án phục hồi chất lượng môi trường nước và phát triển hệ thống 4 sông trong nội đô, gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét); Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy giai đoạn 2021-2025; sông Cầu Bây - Bắc Hưng Hải; Đề án bảo vệ môi trường làng nghề…); phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất các giải pháp cụ thể.

Về công tác thanh tra, xử lý các dự án ngoài ngân sách, sử dụng đất, chậm tiến độ, Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác hậu kiểm, thống kê, phân loại và xử lý từng dự án cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ tham mưu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo, phân công các Sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện, không báo cáo đề xuất chồng chéo các nội dung mà UBND thành phố đã phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị khác; lập danh sách, đề xuất, chủ trương xử lý, quyết định thu hồi đối với các dự án chưa triển khai thực hiện (đặc biệt là các dự án có quy mô sử dụng đất lớn)...

Tin, ảnh: NGỌC ANH