Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản trong hoạt động xuất bản, những quy định còn vướng mắc, chưa khả thi…

Luật Xuất bản năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1-7-2013 đến nay đã được sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản về quy hoạch tại Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch.

Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam khẳng định: Sau 7 năm thực hiện Luật Xuất bản, NXB Phụ nữ Việt Nam nhận thấy Luật Xuất bản đã giúp ngành xuất bản hoạt động có hiệu quả, đi vào nền nếp và các nhà xuất bản hoạt động thuận lợi. Luật đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của nhà xuất bản, đối tác liên kết trong từng công đoạn của quy trình tiến hành liên kết xuất bản như: Khai thác bản thảo, biên tập bản thảo, sản xuất in ấn…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, ngay sau khi có hướng dẫn của Luật Xuất bản về các hoạt động liên kết xuất bản, NXB Phụ nữ Việt Nam đánh giá đây là một nội dung quan trọng, cho thấy quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc xã hội hóa xuất bản, giúp ngành xuất bản được “cởi trói”, có thêm nguồn lực để ngành xuất bản Việt Nam phong phú, đa dạng. Luật Xuất bản sau 7 năm đi vào thực tiễn đã phát huy tốt hiệu quả quản lý Nhà nước đối với ngành xuất bản, giúp ngành xuất bản phát triển và có khả năng hội nhập với thế giới.

Chủ tịch, Tổng giám đốc, Tổng biên tập NXB Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam Kim Quang Minh kiến nghị: Thời gian tới, cần tăng cường khâu quản lý, giám sát nhằm ngăn chặn việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trái phép, nhất là các xuất bản phẩm về vấn đề bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và toàn vẹn lãnh thổ.

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương Vũ Văn Vở cho rằng: Công tác quản lý xuất bản, in và phát hành của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, công tác thẩm định cấp phép trong lĩnh vực này được thực hiện đúng theo quy định, các ấn phẩm đều có nội dung tốt, chủ đề tư tưởng đúng đường lối, chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, Sở cũng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý, đó là: Tình hình in hiện nay đang diễn ra rất phức tạp, khó kiểm soát; xuất hiện một số xuất bản phẩm có nội dung xấu, vi phạm bản quyền tác giả…

Luật Xuất bản 2012 và các văn bản pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất bản phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước; góp phần cải thiện, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN