Tại hội nghị, báo cáo viên của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã thông tin đến sinh viên của Trung tâm những nội dung về tình hình biển, đảo thời gian gần đây và dự báo tình hình thời gian tới; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân hiện đại.

leftcenterrightdel

Báo cáo viên Lữ đoàn 125 thông tin về tình hình biển, đảo cho sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Qua các nội dung tuyên truyền, những sinh viên đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân đội, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân trong giai đoạn hiện nay, góp phần để từng sinh viên thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền cũng như sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Hơn 3.000 sinh viên nghe thông tin tuyên truyền biển, đảo. 

Thời gian qua, Vùng 2 Hải quân nói chung và Lữ đoàn 125 nói riêng đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền biển, đảo, luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo tính toàn diện, sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng. Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 50 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và người dân tại nhiều địa phương; trong đó tập trung hướng đến đối tượng sinh viên đang học tập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, đông đảo sinh viên đối với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: CHÍ CƯỜNG - MINH DƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.