Hiện nay, tại tỉnh Lâm Đồng, hộ nghèo đa chiều còn hơn 18.200 hộ, chiếm 5,34% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn hơn 11.400 hộ, chiếm 14,22% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát động và kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, vận động các tổ chức, đơn vị huy động mọi nguồn lực xã hội hóa tham gia công tác giảm nghèo, tập trung vào hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phấn đấu vận động ít nhất từ hơn 68 tỷ đồng để phân bổ sinh kế cho hơn 3.400 hộ nghèo, hộ cận nghèo để có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ nay đến hết năm 2023, toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 xuống khoảng 1%-1,5% và giảm hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 2,5%-3%. Qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo đa chiều năm 2023.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Triều (thứ hai từ phải sang) được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VIII.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị hiệp thương cử thay thế hai ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII. Tại hội nghị, 100% ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử đồng chí Phạm Triều, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VIII. Đồng thời, biểu quyết thống nhất cử đồng chí Nguyễn Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VIII.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU-NGUYỆT THU