Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, tuy thời gian rất gấp, trong hơn 5 tháng qua, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW là đại diện lãnh đạo của các Bộ, ngành và địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đã rất tích cực, chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo đúng Kế hoạch 84 của Ban Chỉ đạo ban hành. Dù khối lượng công việc triển khai rất lớn nhưng cho đến nay về cơ bản đã đảm bảo tiến độ. Những nội dung tổng kết được tổ chức triển khai một cách có hệ thống, bài bản, toàn diện. Các địa phương vào cuộc quyết liệt. Các báo cáo Tổng kết được triển khai đúng tiến độ và đúng yêu cầu đã đề ra.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở Báo cáo tổng kết của các bộ, ngành và 11 địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng; ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại 3 Hội thảo; ý kiến đóng góp của lãnh đạo các bộ, ngành, thường trực tỉnh ủy, thành ủy các địa phương trong vùng bằng văn bản và trực tiếp tại các Hội nghị tổng kết của các cơ quan, địa phương, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập đã xây dựng Báo cáo tổng kết. Đặc biệt, ngày 14-9-2022, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết 17 năm thực hiện Nghị quyết với sự tham gia của các bộ, ngành và tất cả các địa phương trong vùng với nhiều ý kiến đóng góp đã bổ sung thêm quan điểm, cách tiếp cận mới và nội dung mới. Sau hội nghị tổng kết toàn vùng, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, địa phương phát biểu tại Hội nghị và hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Cảm ơn và biểu dương nỗ lực chung của các địa phương đã tổ chức tổng kết có hệ thống và đạt kết quả tích cực, cũng như sự nỗ lực của các ban, bộ, ngành và Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, hội nghị hôm nay để Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW cho ý kiến lần cuối đối với các dự thảo văn bản trước khi trình Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao sự tham gia, đóng góp ý kiến nghiêm túc, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Tuy các ý kiến cơ bản thống nhất về các dự thảo văn bản sẽ trình Bộ Chính trị nhưng đồng chí Trần Tuấn Anh vẫn yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục tiếp thu và hoàn thiện, đặc biệt là làm sâu sắc hơn các kết quả, hạn chế để thấy rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình thực hiện Nghị quyết 54, từ đó mở ra cơ hội mới và tiềm năng phát triển mới cho vùng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII. Đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia tại Hội nghị hôm nay để hoàn thiện các văn bản trình Bộ Chính trị đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo Chương trình làm việc đã đề ra.

AN AN