Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" là sự phát triển mở rộng của Quỹ học bổng Vừ A Dính, được thực hiện với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng miền núi và hải đảo. Chương trình gồm các dự án: Chắp cánh ước mơ, Ươm mầm tương lai, Thắp sáng tương lai, Mở đường đến tương lai… được thực hiện từ năm 2009. Đến nay, chương trình đã nhận được kinh phí tài trợ cho các dự án hơn 270 tỷ đồng, để xây dựng 146 căn nhà, 29 cầu giao thông nông thôn, 16 ngôi trường, 6 con đường, hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, ngư dân, chiến sĩ hải quân và hàng nghìn học sinh, sinh viên tại 55 địa phương trong cả nước.

leftcenterrightdel

Các điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho chương trình được nhận khen thưởng.

Hằng năm, có 8.000 suất học bổng được trao cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển, đảo và con em ngư dân, cán bộ chiến sĩ đang làm làm nhiệm vụ tại các đảo.

Tin, ảnh: HOA NAM