Hội thảo đã nhận được 42 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ đến từ Hội Nhà Văn Việt Nam, Viện Văn học dân gian Việt Nam và giảng viên, sinh viên các trường đại học trên cả nước. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã nhận định Cù Huy Cận không chỉ là một nhà thơ lớn, mà còn là nhà văn hóa, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc với những đóng góp không nhỏ cho cách mạng, đất nước. Qua hội thảo này, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng tri ân, tôn vinh những đóng góp lớn lao của Huy Cận cho văn hóa, văn học nước nhà.

QUANG DŨNG