leftcenterrightdel
  Các đại biểu dự hội thảo “Giải pháp sáng tạo từ Phần Lan hướng tới thành phố thông minh”.

Phần Lan có thế mạnh trên các lĩnh vực phát triển y tế thông minh, giao thông vận tải đô thị thông minh, quản lý kinh tế, thể thao, giáo dục đào tạo, xây dựng lực lượng lao động có trình độ cao… với nhiều dự án xây dựng thành phố thông minh được hiện thực hóa. Trong xây dựng thành phố thông minh, Phần Lan đã chọn xây dựng từng ngành, địa bàn cụ thể từ đó rút kinh nghiệm để triển khai. TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế văn hóa-khoa học lớn, có tiềm năng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, nhằm đẩy nhanh xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh với tốc độ phát triển nhanh. Biện pháp, mô hình xây dựng đô thị thông minh của Phần Lan là những kinh nghiệm hay để TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, chọn lọc và vận dụng hiệu quả. 

Tin, ảnh: DUY HIỂN