Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển với 6 kỳ đại hội, Hội Tem Việt Nam đã khẳng định vị trí xã hội của mình; xây dựng phong trào, phổ biến và lan tỏa văn hóa sưu tập tem, góp phần vào việc nâng cao dân trí, làm phong phú thêm đời sống văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh đề nghị Hội Tem Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn với Bưu điện Việt Nam trong chặng đường sắp tới. Bên cạnh việc mở rộng các Hội địa phương, phát triển thêm hội viên, các nhà sưu tập Tem, cộng tác viên, thông qua ý kiến của khách hàng, của người chơi Tem, Hội Tem chủ động cung cấp giúp thông tin, chủ động đề xuất đề tài phát hành tem, các sản phẩm, dịch vụ của Tem, để Tem tiếp tục là chiếc cầu vững chắc kết nối các hoạt động của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh đại hội.

Hội Tem Việt Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới là: Duy trì hoạt động của các Hội tem thành viên, phát triển Hội thành viên mới và các CLB thuộc các hội tem địa phương; bảo đảm tổ chức phong trào đúng hướng, góp phần vào việc giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện chức năng là kênh đối ngoại nhân dân, phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham dự các cuộc triển lãm tem Quốc tế, khu vực để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với tình hình phát triển của các nước và khu vực...

VĂN PHONG