Hội nghị được tổ chức nhằm xem xét, thảo luận về 2 vấn đề lớn: Sơ kết các mặt công tác hội 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo báo cáo trung tâm tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội đã chủ động, tích cực thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác hội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Các cấp hội kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là đại hội nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở hội và cấp trên trực tiếp, chủ động, tích cực chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII. Các cấp hội đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch trong phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cử hàng trăm ngàn hội viên cựu chiến binh tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống đại dịch Covid-19, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 10 đã xác định rõ phương hướng nhiệm vụ, công tác hội trong 6 tháng cuối năm 2022 với trọng tâm là các cấp hội theo dõi, nắm chắc tình hình thời sự chính trị-xã hội trong, ngoài nước và trên địa bàn; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, hội viên và vận động nhân dân.

Tập trung hoàn thành tốt kế hoạch đại hội cấp huyện và tương đương còn lại trong tháng 7; đại hội cấp tỉnh, thành phố trong quý 3-2022 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII dự kiến tổ chức vào tháng 12-2022.

Chỉ đạo các tổ chức hội và hội viên bám sát các chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào của Đảng, Nhà nước và địa phương trên các lĩnh vực…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Văn Được cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh các cấp cần chủ động hơn nữa trong phối hợp và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Quy định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm từng bước thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công tác.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH