Dự báo ở các địa phương thuộc lưu vực thượng lưu 2 hồ này có khả năng tiếp tục có mưa to. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, sáng 3-9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 46 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy 2 hồ này vào hồi 13 giờ ngày 3-9. Đồng thời tổ chức theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước về 2 hồ này, mực nước thượng và hạ lưu các đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan chức năng để có chỉ đạo, quyết định vận hành hồ chứa trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

NGUYỄN KIỂM