Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có Công điện số 35 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở thêm một cửa xả đáy lúc 16 giờ ngày 11-8.  Đồng thời tổ chức theo dõi diễn biến lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT và các cơ quan liên quan để có chỉ đạo điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Như vậy, tính đến ngày 11-8, hồ Hòa Bình đã mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở một cửa xả đáy.

QUỐC BẢO