“UNDP có dự án hành động bom mìn ở 20 nước trên thế giới. Khóa tập huấn giúp cán bộ, chiến sĩ học hỏi các cách tiếp cận mới, các bài học thành công của quốc tế và áp dụng vào công tác hành động bom mìn ở Việt Nam”, ông Nil Christensen, Cố vấn trưởng về hành động bom mìn của UNDP cho biết. Khóa tập huấn này nằm trong khuôn khổ Dự án “Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”. Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm (2018-2020) nhằm loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom, mìn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Quảng Bình và Bình Định, nơi có 30-40% diện tích đất đai còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

VĨNH AN