Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 1-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) nhắc nhở một hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: hanoimoi.com.vn 

Theo đó, thành phố sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong việc xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu.

Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động xây dựng lực lượng công an nói chung và công an phường nói riêng trên địa bàn thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động rà soát trụ sở công an phường gắn đồng bộ với chủ trương, đề án, kế hoạch sáp nhập các phường trên địa bàn thành phố; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc của công an các phường phục vụ xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, bảo đảm mỗi công an phường đều có trụ sở độc lập phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô, yêu cầu trong tình hình mới và quy định của Bộ Công an; quan tâm, hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng công an phường từ nguồn ngân sách của địa phương theo quy định.

NGỌC ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan