Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố là Trưởng ban.

leftcenterrightdel

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó trưởng ban Thường trực là đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. 3 Phó trưởng ban gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thành phố là các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố theo kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

* Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 5508-QĐ/TU về thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy là Tổ trưởng. Hai Tổ phó là Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải và Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh. Tổ giúp việc còn có 10 thành viên là giám đốc một số sở và cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội các chủ trương, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ. Tổ giúp việc đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố việc kiện toàn tổ chức bộ máy và áp dụng các chế độ, chính sách đặc thù của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

ANH ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.