Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, việc triển khai Chương trình số 06 đã bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch đang trên đà khởi sắc. Năm 2022, đã có 9 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 06 đánh giá cao sự vào cuộc của các đơn vị, sở, ngành liên quan của thành phố trong năm qua.

leftcenterrightdel
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.  

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng bày tỏ sự nhất trí với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà trong báo cáo đã nêu nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại; yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo chú trọng đến các giải pháp, kiến nghị cụ thể để việc triển khai thực hiện Chương trình số 06 đạt kết quả tốt nhất. Trong đó, chú trọng việc tham mưu Thành ủy xây dựng các thiết chế văn hóa với tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình số 06 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, có chiều sâu trong nhận thức của người dân đối với vấn đề văn hóa. Đối với các sở, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình số 06 của các địa phương; khuyến khích các mô hình làm hay trong lĩnh vực văn hóa, du lịch để tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng và bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa theo hướng tự chủ; có các cơ chế, chính sách hỗ trợ các nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị sự nghiệp trong việc duy trì và quảng bá văn hóa; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong Chương trình số 06; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong phát triển du lịch. Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm có đề án, kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông của Thủ đô; chú trọng công tác quản trị trường học, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

Tin, ảnh: LINH HÂN