Đây là lần thứ tư, UBND TP Hà Nội trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4, một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để có thể trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm 2022 đến nay TP Hà Nội có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dự án này.

Tại Tờ trình số 47 mới đây, ngoài việc tiếp tục cập nhật, bổ sung ý kiến của Hội đồng Thẩm định Nhà nước, UBND TP Hà Nội đã hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ hôm 15-3-2022.

Các nội dung được hiệu chỉnh trong Tờ trình số 47 gồm: Sơ bộ tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn và tiến độ giải ngân; sơ bộ phương án tài chính; dự kiến tiến độ và thời gian thực hiện; một số cơ chế chính sách triển khai dự án.

leftcenterrightdel
Đường Vành đai 4-vùng Thủ đô sẽ giúp tạo động lực mới phát triển TP Hà Nội và nhiều địa phương trong tương lai.

Theo đó, tổng mức đầu tư Vành đai 4, sau khi được cập nhật lại, chỉ còn 85.813 tỷ đồng, giảm 1.285 tỷ đồng so với Tờ trình số 27, giảm 9.612 tỷ đồng so với Tờ trình số 02. Mức giảm rất lớn nhờ việc tính lại các chi phí, loại bỏ các hạng mục không cần thiết sẽ vừa giúp tăng tính khả thi trong phương án tài chính, vừa giảm áp lực huy động vốn cho đơn vị được giao triển khai đầu tư.

Tại Tờ trình số 47, UBND TP Hà Nội tiếp tục kiến nghị tách dự án đường Vành đai 4 thành 7 dự án thành phần. Trong đó, nhóm dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (3 dự án) có tổng mức đầu tư 19.590 tỷ đồng (Hà Nội khoảng 13.370 tỷ đồng, Hưng Yên 3.740 tỷ đồng, Bắc Ninh khoảng 2.480 tỷ đồng); nhóm dự án thành phần thực hiện hệ thống đường đô thị, đường song hành có tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc (bao gồm cả lãi vay) trị giá 56.589 tỷ đồng.

Đối với 3 dự án thành phần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP Hà Nội kiến nghị sử dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương, trong đó ngân sách Trung ương khoảng 9.860 tỷ đồng.

Nhóm dự án thành phần thực hiện hệ thống đường đô thị, đường song hành sẽ sử dụng toàn bộ ngân sách địa phương, trong đó Hà Nội 5.395 tỷ đồng, Hưng Yên 1.509 tỷ đồng và Bắc Ninh 2.730 tỷ đồng.

Đối với dự án thành phần 3 - xây dựng đường cao tốc, UBND TP Hà Nội đề xuất ngân sách Nhà nước hỗ trợ 27.179 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2030 và ngân sách địa phương; phần còn lại sẽ do nhà đầu tư huy động.

Theo tính toán tại tờ trình này, với mức thu phí khởi điểm là 1.900 đồng/xe tiêu chuẩn/km và có thể tăng lên đến 6.000 đồng/xe tiêu chuẩn/km trong giai đoạn 2056 - 2058, dự án thành phần 3 có thời gian thu phí là 21 năm.

“Các chỉ số này cho thấy, dự án có khả năng thu hút các nhà đầu tư tư nhân, tổ chức tài chính tham gia đầu tư”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá.

Tin, ảnh: NGỌC ANH