Công văn nêu rõ, sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15-6-2024 với 4 nội dung cơ bản tại mục 2 Văn bản số 3701/VPCP-KSTT ngày 29-5-2024 của Văn phòng Chính phủ; kịp thời báo cáo các vấn đề vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện (qua Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố) để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã giao tại mục 2.1 Văn bản số 1638/UBND-KSTTHC ngày 28-5-2024 của UBND thành phố về việc triển khai Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16-5-2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / Vietnam+ 

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Văn phòng UBND TP Hà Nội và đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan rà soát trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về số lượng tài khoản chưa được làm sạch (chưa có đầy đủ thông tin về số định danh cá nhân); chủ động xây dựng lộ trình, phương án hoặc kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 1-7-2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ; tổng hợp kết quả làm sạch và dự kiến lộ trình, phương án hoặc kế hoạch làm sạch báo cáo UBND thành phố gửi Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ trước ngày 4-6-2024.

Công an thành phố, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát, làm sạch và chuyển đổi tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1-7-2024. Kịp thời tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc dự thảo văn bản báo cáo của UBND thành phố.

NGỌC ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.