Ngày 21-8-2023, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 16-3-2023 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: baochinhphu.vn 

Theo Kế hoạch, thành phố phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60-62%, đến năm 2030 đạt khoảng 65-75%. Đến năm 2025 hoàn thành 100% các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng…

Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đất giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt từ 12-15%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ 15-20%. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 30-35% đến năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 45-50%; đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn đạt 100%, tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được xử lý đạt 100%,…

Thành phố sẽ cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các bệnh viện; ưu tiên hoàn thành sớm 4 bệnh viện đa khoa lớn tại các cửa ngõ Thủ đô, hoàn thành chỉ tiêu 30-35 giường bệnh/vạn dân vào năm 2025. Tăng số lượng các trường trung học công lập và công lập tự chủ đến năm 2025 khoảng 135-140 trường, đến năm 2030 khoảng 150 trường; tăng số lượng các trường tư thục đến năm 2025 khoảng 112-116 trường, đến năm 2030 khoảng 125-130 trường.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Thành phố phấn đấu hoàn thành Dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư, xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030; triển khai đầu tư xây dựng 2-3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh. Số lượng các đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế đến năm 2030 là 3-5 đô thị…

Đến năm 2050, hoàn thành đầu tư xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Thống nhất nhận thức, hành động về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị tại Hà Nội; hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững;...

Kế hoạch được triển khai thực hiện đến toàn bộ các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội trong giai đoạn 2021-2045.

THANH HƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.