leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" .

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phó trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; bí thư quận, huyện, thị ủy và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy...

Vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU. Ban Chỉ đạo đã giao 11 cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện 34 đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch. 

Đến nay, có 29/34 nội dung hoàn thành; còn 5 nội dung đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

Các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng 777 đề án, chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác theo nội dung Chương trình 01-CTr/TU, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, tính đến hết tháng 3-2023, đã cơ bản hoàn thành, đang tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cơ bản đạt kết quả tốt, đến nay, đã có 7/14 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt; trong đó, chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cải cách hành chính vượt so với kế hoạch đề ra như: Nhiệm vụ thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; chỉ tiêu kết nạp đảng viên; chỉ tiêu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; các chỉ số SIPAS, PAPI...

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới toàn diện từ đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; đã quyết định phân công, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 319 lượt nhân sự... Các cấp ủy Đảng đã củng cố hàng chục tổ chức cơ sở Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp thành phố đã kiểm tra đối với 3.542 lượt tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 lượt tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 17 đoàn kiểm tra đối với 60 lượt tổ chức Đảng, 51 đảng viên và 9 đoàn giám sát đối với 22 lượt tổ chức Đảng, 10 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 317 lượt tổ chức Đảng và 758 đảng viên, kết luận 122 tổ chức Đảng (chiếm 38%) và 332 đảng viên (chiếm 44%) có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng và 236 đảng viên. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.877 lượt tổ chức Đảng và 2.639 đảng viên. Nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy và UBKT các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 28 tổ chức Đảng (Khiển trách 25, cảnh cáo 3) và 2.377 đảng viên (Khiển trách 1.783, cảnh cáo 281, cách chức 25, khai trừ 288 trường hợp).

Thành ủy Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy bổ sung 42 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị của Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan tư pháp thành phố; tổng cộng có 57 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 01-CTr/TU nhấn mạnh yêu cầu phải phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét tại từng cơ quan, địa phường, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, một trong những kết quả nổi bật là Hà Nội đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị; luôn phát huy dân chủ, trí tuệ trong bàn bạc, thảo luận; tăng cường phân công, phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đối với những lĩnh vực, địa bàn phân công phụ trách, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

“Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã tập trung đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo của Đảng vừa toàn diện, vừa xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng, trúng vấn đề cần tập trung chỉ đạo; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân”, Bí thư Thành ủy đánh giá.

Theo Bí thư Thành ủy, với tinh thần đổi mới đó, Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, dự án, nhiệm vụ lớn như Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô dự kiến khởi công tại 4 điểm trên địa bàn Thành phố vào ngày 30-6-2023; sửa đổi Luật Thủ đô và lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10-2023; Đề án quản lý tài sản công; ưu tiên đầu tư 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, di tích văn hóa lịch sử; Đề án cải tạo chung cư cũ; Đề án về phân cấp, ủy quyền, đây cũng chính là điểm nhấn nổi bật trong cải cách hành chính...

leftcenterrightdel

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chủ trì hội nghị. 

Đồng thời, Thành phố cũng đã lựa chọn những việc khó tồn tại nhiều năm để tập trung tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô, tạo chuyển biến tích cực cho hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở như Đề án xử lý các dự án có sử dụng đất vốn ngoài ngân sách.

Bí thư Thành ủy cũng đánh giá nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo của các ban Đảng Thành ủy, UBND Thành phố, HĐND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp... Kết quả này đã giúp cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý những hạn chế còn tồn tại cần tập trung khắc phục ngay, trước hết là 5 đề án của Chương trình chưa hoàn thành, trong đó, có những đề án cần thiết liên quan đến cán bộ trẻ, trung tâm điều hành, vị trí việc làm...

Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân còn nhiều hạn chế, chưa thực sự quan tâm giải quyết dứt điểm; còn hiện tượng né tránh; còn nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài 10 năm, 20 năm chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân...; tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và kỷ luật, kỷ cương còn hạn chế; hiện tượng ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn tồn tại...

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và ý kiến tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thống nhất cao với 3 nhóm, 15 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong dự thảo Báo cáo, đồng thời chỉ đạo, nhấn mạnh thêm một số yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết, cấp bách cần chú trọng thực hiện.

Trước hết, các cấp, các ngành cần xác định rõ đây là thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ, phải xác định rõ được đầy đủ ưu điểm, hạn chế trong thực hiện; qua đó, đối với những việc đã tốt thì phải nhân lên. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải tích cực chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nhất là về các mô hình mới, cách làm hay về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội...

Cùng với đó, phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Năm nay, Thành phố tiếp tục xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, các cấp, các ngành càng cần cố gắng làm tốt hơn nữa việc này; tạo chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Đối với một số chủ trương, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm, chiến lược, lâu dài nhằm khai thác, khơi thông nguồn lực cho Thủ đô phát triển, Bí thư Thành ủy đề nghị phải tiếp tục triển khai một cách thực chất để tạo bước đột phá về phát triển như: Đề án về phân cấp, ủy quyền; Đề án quản lý tài sản công; xử lý các dự án chậm triển khai; Đề án cải tạo chung cư cũ...

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án đã đề ra; quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc dân sinh như trật tự vỉa hè, lòng đường; úng ngập, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường...

Nhấn mạnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 không còn dài, trong khi từ cuối năm nay và sang năm 2024, các cấp ủy Đảng đã phải tập trung chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công; chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương được phân công nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01 đã đề ra. 

Tin, ảnh: LINH CHI