Cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin, Chủ tịch tổ chức Lãnh đạo vì hòa bình cho biết, hội thảo là cơ hội tốt để các bên cùng trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể giúp nâng cao nhận thức của xã hội và giới lãnh đạo về những vấn đề liên quan tới môi trường và hòa bình.

Hội thảo xoay quanh 3 chủ đề chính: Phòng tránh xung đột thông qua quản lý nguồn tài nguyên trong bối cảnh trước chiến tranh; môi trường, vũ khí và nạn nhân của xung đột trong bối cảnh chiến tranh và quản lý nguồn nước vì sự phát triển bền vững.

Kết thúc hội thảo, nhiều sáng kiến, giải pháp đã được các nhóm thảo luận đưa ra, trong đó nhấn mạnh vào việc giáo dục nhận thức của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời kêu gọi mọi người hành động để bảo đảm sự đa dạng sinh học trong môi trường đối với lưu vực sông Mê Công vì sự an toàn và môi trường sống của người dân.

HÀ LAN