1. Khu vực Bắc Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ đêm 4 đến 7-2

(từ đêm 25-28 tháng Chạp)

Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời. Đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nhất: 22-25 độ C, khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ ngày 8 đến 10-2

(từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 1 Tết)

Ngày 8-2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 9-2 có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

 

Cao nhất: 18-21 độ C, vùng núi 13-17 độ C.

Thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Từ ngày 11 đến 14-2

(từ ngày mồng 2 đến mồng 5 Tết)

Có mưa vài nơi. Trời rét.

 

Cao nhất: 20-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

2. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ đêm 4 đến 7-2

(từ đêm 25-28 tháng Chạp)

Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Thấp nhất: 20-22 độ C.

 

Từ ngày 8 đến 10-2

(từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết)

có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 10/02 có mưa vài nơi. Trời chuyển rét.

Cao nhất: 18-21 độ C.

Thấp nhất: 14-17 độ C.

 

Từngày 11 đến 14-2

(từ ngày mồng 2 đến mồng 5 Tết)

Có mưa vài nơi. Trời rét.

 

Cao nhất: 22-25 độ C.

Thấp nhất: 15-18 độ C.

 

3. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ đêm 4 đến 8-2

(từ đêm 25-29 tháng Chạp)

  1. Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thấp nhất: 20-23 độ C.

 

Từ ngày 9 đến 14-2

(từ 30 tháng Chạp đến mồng 5 Tết)

Có mưa, mưa rào rải rác; từ ngày 14-2 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Cao nhất: 21-24 độ C.

Thấp nhất: 16-19 độ C.

 

4. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ đêm 4 đến ngày 8-2

(từ đêm 25-29 tháng Chạp)

Ít mưa, ngày trời nắng.

Cao nhất: 28-31 độ C.

Thấp nhất: 22-25 độ C.

 

Từ ngày 9 đến 14-2

(từ 30 tháng Chạp đến mồng 5 Tết)

Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày 14-2 có mưa vài nơi; phía Nam ít mưa, ngày trời nắng.

Cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Thấp nhất: 20-24 độ C.

 

5. Khu vực Tây Nguyên

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ đêm 4 đến 14-2 (từ đêm 25 tháng Chạp đến mồng 5 Tết)

Ít mưa, ngày trời nắng.

Cao nhất: 29-32 độ C.

Thấp nhất: 16-20 độ C.

 

6. Khu vực Nam Bộ

Ngày

Thời tiết

Nhiệt độ

Từ đêm 4 đến 14-2 (từ đêm 25 tháng Chạp đến mồng 5 Tết)

Ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thấp nhất: 23-26 độ C.


THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.