leftcenterrightdel
Giáo viên trường tiểu học Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) ngày 20-10-2021. Ảnh: Quỳnh Trần 

Liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Phó thủ tướng đồng ý về nguyên tắc việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Bộ Nội vụ rà soát, tiếp thu ý kiến bộ, ngành, địa phương, chỉnh lý dự thảo nghị định, bảo đảm thực hiện thống nhất quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và bảo đảm quyền, lợi ích của đội ngũ viên chức hoạt động chuyên ngành, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, Phó thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc quy định xét nâng ngạch khi được bổ nhiệm vào chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý để tạo cơ sở đồng bộ khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, Bộ Nội vụ lấy ý kiến Bộ Tư pháp, các bộ, ngành và địa phương; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến Ban Tổ chức Trung ương; trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Thủ tướng...

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.