Tại diễn đàn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên; tác động tích cực đối với phong trào thanh niên, phát huy vai trò của tổ chức thanh niên, trong đó trung tâm là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

leftcenterrightdel

Diễn đàn "Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện" được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện chính sách về thanh niên còn nhiều bất cập, hạn chế. Từ những vấn đề phát sinh và nhu cầu thực tiễn, nhằm sớm đưa Luật Thanh niên năm 2020, đặc biệt là những cơ chế, chính sách phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống, diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; nhận diện rõ hơn những bất cập của chính sách cũng như trong việc thực hiện chính sách đối với lực lượng này. Từ đó, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quyết định những chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phù hợp với tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.
leftcenterrightdel
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ phát biểu tại diễn đàn.
leftcenterrightdel
Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim chia sẻ tại diễn đàn. 

Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung trao đổi về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; việc triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; những vấn đề đặt ra và đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện...

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy, những trao đổi, chia sẻ thông tin và đề xuất, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện là nội dung quan trọng, có tính nhân văn và giá trị cộng đồng sâu sắc. Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quan tâm, chăm lo, phát huy lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Diễn đàn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, trao đổi của nhiều đại biểu tham dự. 

"Lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện luôn giữ vị trí quan trọng trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ; tham gia bảo vệ Tổ quốc, an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh...", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh. 

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, diễn đàn góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và toàn xã hội về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực thi chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện trong thực tiễn.

leftcenterrightdel
Trong khuôn khổ diễn đàn, Hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi đã ra mắt.  

Ngay sau diễn đàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổng hợp các vấn đề, câu hỏi, kiến nghị chính đáng của thanh niên gửi đến các bộ, ngành để giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

KHÁNH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.