leftcenterrightdel
  Đồng chí Trần Quốc Cường, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm qua. Nổi bật là: Ngày 9-6-1963, tỉnh Lai Châu tiến hành bầu cử HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 1963-1965, đánh dấu sự ra đời của HĐND tỉnh Lai Châu (nay là HĐND 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy dân chủ và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cuộc bầu cử HĐND khóa I thành công tốt đẹp, với 97,7% số cử tri đi bầu cử, đã bầu ra 59 đại biểu tiêu biểu cho mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Sau thành công của cuộc bầu cử, ngày 4-7-1963, HĐND tỉnh khóa I đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ nhất. Kể từ năm 1963 đến nay, HĐND tỉnh đã có 60 năm hoạt động, với 15 khóa và có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) qua các thời kỳ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ.

Trong suốt chặng đường 60 năm qua, HĐND tỉnh Điện Biên đã không ngừng hoàn thiện về bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND; thực hiện tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang tại địa phương. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND từng bước được nâng lên và thực chất hơn qua từng nhiệm kỳ.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trần Quốc Cường (thứ tư từ phải qua), tặng hoa chúc mừng HĐND tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Cường đánh giá cao những kết quả mà HĐND tỉnh Điện Biên đã đạt được và nhấn mạnh: Thời gian tới, HĐND cần tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng các cấp và cụ thể hóa sát tình hình địa phương. Tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của HĐND trong tổ chức hoạt động. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng HĐND, cán bộ HĐND và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đại biểu HĐND và nhân dân; đổi mới từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và tăng cường công tác giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh mà cử tri và nhân dân quan tâm; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, điều hành, đổi mới công tác quy hoạch, củng cố hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (thứ năm từ phải qua), trao khen thưởng tặng các tập thể và cá nhân. 

Với những đóng góp của chặng đường 60 năm phát triển, UBND tỉnh Điện Biên đã trao khen thưởng tặng 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoạt động của HĐND.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH – PHẠM HIẾU