leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Văn Toản, Ủy viên Ban chấp hành, Phó chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì diễn đàn.

Tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đã diễn ra Diễn đàn “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”. Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Văn Toản, Ủy viên Ban chấp hành, Phó chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì diễn đàn. 

Các ý kiến phát biểu tại diễn đàn đều thống nhất khẳng định, 5 năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về phương thức chỉ đạo, cách thức triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, các Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động, bám sát thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm và triển khai đồng bộ cả 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình); công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, hướng tới kịp thời, chặt chẽ, công khai và minh bạch.

Các đại biểu cũng đã trao đổi về những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn triển khai công tác thi đua, khen thưởng; từ đó đề xuất các mục tiêu, giải pháp trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2023-2028.

leftcenterrightdel

Đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội tham gia diễn đàn số 2. 

 
leftcenterrightdel
Thượng tá Nghiêm Thị Minh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tại diễn đàn.  

Cùng với diễn đàn trên, các đại biểu tích cực thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, có tính khả thi tại các diễn đàn: “Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”; “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”; “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động”... 

Tin, ảnh: KIM ANH – QUANG KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.