Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thực hiện một số nội dung đó là: Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin về tình hình trong nước và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể là: Phổ biến các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung thông tin về Kết luận số 12-KL/TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Nghị quyết số 169/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026; các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam nói chung, người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

leftcenterrightdel
Ngày 2-9-2018, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Gwanghwamun, trung tâm Thủ đô Seoul. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin về các biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm chăm lo, hỗ trợ đồng bào tuân thủ pháp luật, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại; công tác bảo hộ công dân, cụ thể: Luật Tương trợ tư pháp; Luật Cư trú; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; xuất cảnh, nhập cảnh; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài.

Đồng thời, thông tin tuyên truyền đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thông qua chính sách khuyến khích ưu đãi, thu hút đầu tư của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực thu hút chuyên gia trí thức, kiều bào; lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các cơ quan thông tin tuyên truyền về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài trong việc tham gia phát triển, xây dựng đất nước. 

Cung cấp thông tin đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử, Luật Báo chí, Luật Xuất bản để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận và hiểu rõ các chính sách trong nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Mặt khác, các cơ quan cần quản lý chặt chẽ thông tin đăng tải trên các loại hình báo chí liên quan đến tình hình người Việt Nam ở nước ngoài, kịp thời cung cấp thông tin chính thống nhằm phản bác những thông tin sai lệch liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. 

Trong quá trình tuyên truyền, chú trọng sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông mới như: Mạng xã hội, các nền tảng số.

TRẦN YẾN