Thành phố Hà Nội có 2 biển số siêu đẹp được đưa ra đấu giá gồm 30K-555.55 thời gian từ 9 giờ 25 phút đến 10 giờ 25 phút và 30K-567.89 thời gian từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút. Thời gian đấu giá mỗi biển số diễn ra trong vòng 60 phút.

Người dân tham gia đấu giá trực tuyến qua mạng internet tại địa chỉ: https://vpa.com.vn. Khách hàng lựa chọn mục "Đấu giá biển số xe ô tô", đăng nhập tài khoản, vào "Phòng đấu giá" và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá.

Giá khởi điểm cho các biển số được đấu giá là 40 triệu đồng, khách hàng tham gia đấu giá phải chuyển khoản đặt trước số tiền trên. Ngoài ra còn phải nộp thêm 100 nghìn đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá, biển số ô tô. Quá trình đấu giá, mỗi bước giá mà người dân thực hiện là 5 triệu đồng.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ giám sát toàn bộ diễn biến các cuộc đấu giá biển ô tô. Ảnh: Bộ Công an

Đối với những người đã chuyển khoản đặt tiền đấu giá biển số ô tô cần chú ý đọc tin nhắn, thư điện tử thông báo lịch đấu giá của đơn vị tổ chức đấu giá. Trong trường hợp trúng đấu giá, người dân có thể đăng ký biển số ô tô trúng đấu giá tại nơi cư trú hoặc tại Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố cấp biển số ô tô đó.

Nếu không trúng, người tham gia đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến; đồng thời được từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

Người tham gia đấu giá có thể từ chối đấu giá bằng văn bản gửi qua thư điện tử dgbs@vpa.com.vn hoặc chuyển về công ty đấu giá trước 3 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

BÌNH AN