Do đó, ngày 9-9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã có Công điện số 33 yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 17 giờ ngày 9-8, Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào 14 giờ ngày 9-8. Như vậy, riêng hồ Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cũng yêu cầu hai công ty tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo để ban chỉ đạo có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

THÁI HƯNG