Năm 2022, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu và Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác tuyên huấn, tuyên giáo.

Hai bên đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, khóa XIII; Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Đảng ủy quân khu và nghị quyết của các Tỉnh ủy, Thành ủy…; từ đó, đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những chủ trương, quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền các địa phương đi vào hiện thực cuộc sống.

 
leftcenterrightdel
 Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 tỉnh ủy, thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết kết quả phối hợp công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2022. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy quân khu triển khai trong năm 2023. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác hậu phương quân đội, củng cố mối đoàn kết quân - dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vướng mắc giữa cơ quan, đơn vị, cá nhân trong lực lượng vũ trang quân khu với tổ chức, cá nhân ở các địa phương, không để “sơ hở” cho kẻ xấu lợi dụng chống phá, phá hoại truyền thống đoàn kết quân dân. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Kịp thời đưa thông tin định hướng của Đảng, Nhà nước, các thông tin chính thống đến với cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân một cách sớm nhất, tránh để tác động xấu bởi các luồng thông tin chưa kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật, có thể gây hoang mang dư luận…

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG