Văn bản nêu rõ: Các bên liên quan cần chủ động tổ chức thanh, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội; đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi; hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

leftcenterrightdel

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi. Ảnh minh họa

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29-8-2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15-12-2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 5833/BVHTTDL-VP ngày 29-12-2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các văn bản khác liên quan.

Văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo kết quả tổ chức lễ hội về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 19-2-2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cục Văn hóa cơ sở, trong 5 năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong cả nước có sự chuyển biến tích cực, những tồn tại, hạn chế ở các mùa lễ hội trước đây đã giảm, hoạt động lễ hội đi vào nề nếp. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội từng bước được cải thiện. Những kết quả đó góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

THANH HẢI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.