Năm 2017, BCĐ liên ngành VSATTP TP Cần Thơ đã thường xuyên phối hợp trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm ATVSTP; số vụ vi phạm có xu hướng giảm, công tác xử lý được tăng cường; 13/14 chỉ tiêu đảm bảo ATVSTP đạt và vượt so với kế hoạch. Trong năm, mô hình diện tích trồng lúa, rau quả, nuôi thủy sản an toàn ngày càng được mở rộng, bước đầu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn; việc kết nối sản phẩm và chuỗi sản phẩm an toàn từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng được quan tâm. Bên cạnh đó, công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại ngày càng được tăng cường; công tác quản lý, giám sát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh ăn uống được thực hiện chặt chẽ. Cụ thể đã có trên 74% các chợ được kiểm soát ATVSTP, tăng gần 50% so với cùng kỳ; 100% các hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại được kiểm soát ATTP. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 10 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Cũng trong năm 2017, Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP thành phố đã tổ chức thanh, kiểm tra trên 7.600 cơ sở. Kết quả có trên 1.000 cơ sở không đảm bảo ATVSTP; tịch thu hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thực phẩm sử dụng hóa chất bảo quản….

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP. Đồng thời hỗ trợ xây dựng và áp dụng một số mô hình sản xuất liên kết chuỗi, đảm bảo quy trình VietGAP, GlobalGAP cũng như các cửa hàng kinh doanh sản phẩm rau, củ, quả an toàn.

THÚY AN