Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin được các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, khá kịp thời, góp phần cung cấp thông tin cho báo chí. Công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu; chủ động rà soát, tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động báo chí, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đã chủ động và thường xuyên hướng dẫn, triển khai Nghị định số 09/2017/NĐ-CP về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; điều chỉnh, đổi mới quy trình điểm báo giúp cho công tác phát hiện vấn đề báo nêu được kịp thời, hiệu quả.

leftcenterrightdel

Đồng chí Mai Thị Thu, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chủ trì hội nghị. 

Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn, các sự kiện đối ngoại quan trọng; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của thành phố; bám sát phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh thành phố đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Từ đầu năm 2022 đến ngày 30-6 có 60.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của TP Đà Nẵng.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, hội nghị xác định: Tập trung chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch phát triển, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí rà soát, thực hiện đúng quy trình cấp phép đặt văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn; định hướng thông tin nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố trong 6 tháng cuối năm 2022, những thành tựu nổi bật của thành phố…

Tin, ảnh: VĂN CHUNG