Tại buổi lễ, ABIC-TP Hồ Chí Minh đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 06 hộ gia đình trên địa huyện Thạnh Phú với tổng số tiền 1,064 tỷ đồng. Được biết, những hộ gia đình được chi trả trong đợt này có quan hệ vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Thạnh Phú và quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng nên đã tự nguyện tham gia. Không may sau đó, khách hàng bị rủi ro khi lao động, bệnh đột ngột qua đời. ABIC-TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả đảm bảo quyền lợi theo mức trách nhiệm bảo hiểm khách hàng đã tham gia. Ngoài ra, ABIC còn hỗ trợ lãi vay và trợ cấp tiền mai táng phí mỗi hộ 2 triệu đồng.

leftcenterrightdel

Đại diện 06 hộ gia đình nhận biểu trưng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng.

Từ năm 2010 đến nay, tại địa bàn tỉnh Bến Tre, bảo hiểm Agribank đã chi trả bồi thường cho 1.178 trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng với số tiền trên 64,5 tỷ đồng. Trong đó, tại địa bàn huyện Thạnh Phú là 297 trường hợp với tổng số tiền trên 14,5 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Bảo hiểm Agribank đã chi trả bồi thường cho 100 trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm trên toàn tỉnh Bến Tre với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng; Tại địa bàn huyện Thạnh Phú, Bảo hiểm Agribank đã chi trả cho 21 trường hợp với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

DƯƠNG TỬ