leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đã thông tin, năm 2021, tỉnh Bình Phước dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 bùng phát nhưng vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,32%, cao nhất ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam bộ, thu ngân sách đạt hơn 13.600 tỷ, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,750 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2020; thu hút đầu tư nước ngoài 63 dự án, với số vốn là 514 triệu USD, tăng 175% về số dự án và 117% về số vốn đăng ký so với năm 2020. Về xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt, lũy kế đến cuối năm 2021, toàn tỉnh đã có 70/90 xã và 3/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đã kiểm soát chặt chẽ, chủ động trong từng giai đoạn của dịch bệnh, từng bước nới lỏng giãn cách, thích ứng an toàn, tiến tới phục hồi sản xuất kinh doanh. Tỉnh cũng đã tạo đột phá trong đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong dịch vụ công trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công qua nền tảng internet.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh, báo chí đã có vai trò, đóng góp to lớn, đồng hành, thực hiện tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, phản ánh, quảng bá sát tình hình thực tiễn và các kết quả, hiệu quả cũng như những hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành của cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước. Nhiều bài viết, tác phẩm báo chí đã phản ánh, phân tích có chiều sâu, đưa tin kịp thời về các vấn đề nổi bật, tiềm năng, lợi thế, chính sách; thế mạnh phát triển kinh tế, các cơ hội kinh doanh, đầu tư, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19… 

Tin, ảnh: MINH HIỂN