Xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng là xuất bản phẩm hay gọi cụ thể là sách - nhằm thực hiện công tác tuyên truyền theo định hướng của Nhà nước. Sách dạng này được xuất bản bằng kinh phí ngân sách Nhà nước. Tham luận của các đại biểu chỉ rõ, số lượng đầu sách và số lượng bản sách sử dụng ngân sách Nhà nước thời gian qua có sự tăng trưởng, nội dung có sự đầu tư cải tiến mạnh mẽ và chất lượng được nâng cao. Đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước là một chủ trương đúng đắn cần được tiếp tục củng cố và phát huy nhằm giúp cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Theo nhận định chung của các đại biểu, để nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng phải có sự chung tay góp sức, hỗ trợ từ khâu đầu đến khâu cuối, từ việc định hướng của cấp trên, lựa chọn đề tài phù hợp, hấp dẫn, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc về nội dung, đổi mới hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ trong khâu phát hành, quảng bá sách Nhà nước đặt hàng. Việc định hướng về nội dung đề tài do cơ quan chủ quản nhà xuất bản đề xuất sẽ xác thực hơn với thực tiễn địa phương, cụ thể hơn những nội dung cần thiết trong công tác tuyên truyền trong năm theo định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Lựa chọn đề tài cần hay, hấp dẫn, có bản thảo tốt, điều đó đảm bảo phần lớn sự thành công của sách Nhà nước đặt hàng, chẳng hạn sách tư liệu tổng hợp về các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm; sách về các nhân vật lịch sử kỷ niệm ngày sinh chẵn, ngày mất chẵn trong năm, sách về văn hóa các vùng miền, sách về biển đảo, sách văn học về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc… Xuất bản phẩm đặt hàng cũng chú trọng đến sách dành cho thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thị.

Các đại biểu cho rằng, khâu phát hành và quảng bá sách Nhà nước đặt hàng là khâu cuối nhưng cực kỳ quan trọng. Các đơn vị thụ hưởng có sử dụng tốt sách Nhà nước đặt hàng được cung cấp thì mới làm nên sức sống của sách Nhà nước đặt hàng. Và sách Nhà nước đặt hàng cần phải được thực hiện đúng tiến độ, phát hành về cơ sở trước những thời điểm của các ngày lễ, kỷ niệm, tránh tình trạng thực hiện toàn bộ danh mục sách Nhà nước đặt hàng đến cuối năm mới gửi đi một lần cho các đơn vị thì không còn ý nghĩa thiết thực nữa. Ngoài ra, trên nền tảng của thực tại và xu hướng phát triển của tương lai, chính sách đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước cần nghiên cứu đến việc phát hành ấn phẩm điện tử, nghiên cứu và phổ biến những ấn phẩm này đến mọi người dân một cách dễ dàng thuận tiện nhất.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA