Bắc Giang chỉ đạo, triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10-4-2018 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3-1-2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa và theo bản đồ địa chính chính quy, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo rà soát, thống kê chính xác toàn bộ số lượng thửa đất cần cấp Giấy chứng nhận sau dồn điền, đổi thửa và theo bản đồ địa chính; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận, hoàn thành xong trước ngày 31-12-2025.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. TTXVN

UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cấp Giấy chứng nhận như: Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn cho phù hợp và đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; kê khai, thu, nộp tiền sử dụng đất, khoản phí, lệ phí liên quan đến cấp Giấy chứng nhận; hướng dẫn giải quyết vướng mắc nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, giấy tờ pháp lý về đất đai...

UBND các huyện, thành phố rà soát để cải cách thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng người dân thực hiện, giám sát.

Các địa phương bố trí đủ kinh phí từ ngân sách địa phương, lấy từ 10% tiền sử dụng đất, thuê đất đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính; trong đó, ưu tiên thực hiện trước ở đô thị và địa bàn có tình hình sử dụng đất phức tạp.

Bắc Giang tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức thực thi công vụ trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, tỉnh tập trung đẩy mạnh việc đo đạc bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính sau dồn điền, đổi thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa, đến nay, trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh đã đo đạc được 12.042 ha/15.914,6 ha cần đo, đạt 75,2% diện tích cần đo.

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc bản đồ và sau dồn điền, đổi thửa: Tổng diện tích thực hiện 16.031,6 ha, trong đó, diện tích cần cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13.377 ha, còn lại 2.654,6 ha thuộc quỹ đất giao thông, thủy lợi, công ích... không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, toàn tỉnh cấp được trên 28.469 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng 5.087 ha, đạt tỷ lệ bình quân trên 43% diện tích cần cấp.

Công tác đo đạc bản đồ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa, hiến đất xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là tiến độ thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, nhất là cấp Giấy chứng nhận tại khu vực đã thực hiện dồn điền đổi thửa. Việc cấp giấy chứng nhận chưa gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chưa thống nhất, thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng chưa cao.

Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều địa phương thực hiện dồn điền, đổi thửa không đúng theo hướng dẫn, phương án; thực địa có nhiều sai lệch, không đúng thực tế dẫn đến khó khăn trong quá trình kê khai, cấp Giấy chứng nhận…

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.