Báo cáo tại cuộc họp, Phó cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam Mai Thế Toản, cho biết: Trên cơ sở ý kiến kết luận tại cuộc họp thẩm định của Bộ Tư pháp vào tháng 1-2024, Cục Khoáng sản Việt Nam đã chủ động phối hợp với Cục Địa chất Việt Nam tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ, gồm: Dự thảo Tờ trình Chính phủ; Dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; Báo cáo tổng kết, đánh giá 13 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010; Bản so sánh dự thảo Luật với Luật Khoáng sản năm 2010; Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Luật; Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Luật; Bản tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều Luật Địa chất và Khoáng sản.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Về bố cục, Dự thảo Luật gồm: 12 chương và 117 điều. Về tiến độ thực hiện xây dựng dự án Luật, Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam chủ động hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật; báo cáo giải trình tiếp thu báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp để Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ (dự kiến trong tháng 2-2024); hoàn thiện dự thảo Luật và Hồ sơ dự án Luật theo ý kiến góp ý của thành viên Chính phủ dự kiến trước ngày 10-3-2024; trình Bộ trưởng ký thay mặt Chính phủ (ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trước ngày 20-3-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Cụ thể, Thứ trưởng đề nghị Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam hoàn thiện tờ trình Chính phủ về dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản. Trong tờ trình cần thể hiện 3 nội dung xin ý kiến thành viên Chính phủ, gồm: Phân nhóm khoáng sản để quản lý theo đặc thù của từng nhóm khoáng sản; phân công, phân cấp giữa Trung ương và địa phương trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản; thu tiền cấp quyền theo sản lượng khai thác.

Tin, ảnh: MAI ĐAN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.