leftcenterrightdel
Các công dân tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ làm các thủ tục trước khi trở về địa phương.

Đây là đợt thứ 4 TP Đà Nẵng tiếp nhận người từ nước ngoài trở về cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian 14 ngày cách ly, các công dân được bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, tinh thần; được lực lượng y, bác sĩ theo dõi sức khỏe theo quy định. Mặc dù trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song các công dân đều hài lòng, yên tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm quy định, nội quy của đơn vị trong thời gian cách ly.

Qua kiểm tra, thăm khám, các công dân hoàn thành thời gian cách ly không có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: THÀNH NAM