Chuyện là anh V. cho cô em gái vay một lượng vàng SJC. Đến hạn trả, cô mang đúng một lượng vàng SJC đến trả anh trai mình. Rắc rối nảy sinh khi vàng có chênh lệch giá khá lớn ở thời điểm trả và thời điểm vay. Khi vay, em gái anh V. bán một lượng vàng được gần 40 triệu đồng. Nhưng khi trả, giá một lượng vàng chỉ còn hơn 33 triệu đồng. Anh V. cho rằng cô em gái “không biết điều”, tuy rằng vay vàng, nhưng cô em bán lấy tiền được những gần 40 triệu đồng, sử dụng quay vòng vốn làm ăn, buôn bán lời lãi cũng khá. Anh V. không tính lãi suất với em gái, vậy mà cô em gái không “nghĩ” gì tới anh, chỉ trả nguyên si một lượng vàng tương đương với hơn 33 triệu đồng. Cô em gái thì lập luận, khi vay, cô đã nói rõ là vay một lượng vàng, không phải vay tiền, anh V. cũng nói rõ là không lấy lãi. Vì thế, anh V. đòi hỏi như vậy là hẹp hòi, so đo thiệt hơn với em gái. “Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”, từ chuyện anh em nhỏ nhẹ góp ý với nhau bị thổi bùng thành những cuộc “khẩu chiến” kịch liệt, kéo dài đã mấy ngày.

Chẳng biết cuộc “khẩu chiến” giữa hai anh em anh V. còn kéo dài bao lâu nữa, chỉ biết rằng tình cảm anh em trong gia đình họ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng. Hàng xóm, láng giềng cũng xì xào bàn tán, rằng chuyện chẳng hay ho gì mà anh em không biết “đóng cửa bảo nhau”. Người ưa đàm tiếu thì bĩu môi dè bỉu: “Đúng là… nén vàng đâm toạc tình anh em”!

Thực ra, nếu anh V. không cho em gái vay vàng, thì một lượng vàng của anh để nguyên một chỗ cũng không thể tự “đẻ” được thêm tiền hay vàng. Còn cô em gái anh V., nếu không có một lượng vàng anh trai cho vay thì chưa chắc đã “xoay” được vốn làm ăn, ấy là chưa kể còn được thêm gần 7 triệu đồng chênh lệch từ bán vàng. “Anh em lọt sàng xuống nia”, giá như cả anh V. và cô em gái cùng nghĩ thông suốt được như lời dạy của cổ nhân thì tình cảm gia đình đã không bị sứt mẻ, mà họ cũng không bị xóm giềng cười chê.

CHIẾN THẮNG