Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang sẽ cung cấp dữ liệu, nội dung các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích, văn hóa, ẩm thực... của địa phương để tích hợp trên nền tảng ứng dụng du lịch thông minh; hỗ trợ kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hợp tác, khai thác và phát triển du lịch thông qua chuyển đổi số. Tổng cục Du lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống, hỗ trợ truyền thông, quảng bá các sự kiện, sản phẩm du lịch và các thông tin du lịch của tỉnh tới du khách trong và ngoài nước... Việc hợp tác này nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn cho các điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch của Hà Giang; hỗ trợ duy trì, phát huy các kênh liên lạc, giúp thông tin trao đổi nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

HIỀN VINH