Theo đó, Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới gồm 12 điều, giới thiệu đến người dân và du khách bằng những hình ảnh trực quan, sinh động như: Tìm hiểu kỹ địa điểm và thời gian an toàn để đi du lịch; khuyến nghị kiểm tra y tế, bảo đảm sức khỏe trước khi đi du lịch; có ý thức bảo vệ bản thân và người xung quanh; cập nhật bản đồ du lịch Huế để biết các cơ sở dịch vụ/điểm đến bảo đảm các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19; quét QR điểm đến để giám sát dịch tễ cộng đồng...

VIỆT LAM