Theo đó, năm 2021, Tổng cục Du lịch Việt Nam xác định các hướng trọng tâm: Triển khai việc phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, hoạt động du lịch; triển khai chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; triển khai kích cầu du lịch và xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch trong tình hình mới; tăng cường công tác hiệu quả của công tác quản lý nhà nước...

HỒNG HÀ