Năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc và toàn diện, thay đổi toàn bộ chiến lược, kế hoạch và cấu trúc của ngành. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam dự kiến chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm hơn 80% so với năm 2019. Mặc dù đã có nhiều chương trình kích cầu, giảm giá nhưng dự báo khách nội địa cũng giảm 50% trong năm 2020 và ngành du lịch Việt Nam thất thu khoảng 23 tỷ USD. Đến nay, khoảng 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã ngừng hoạt động... Trong bối cảnh này, hội nghị đặt vấn đề đánh giá lại, xem xét lại cơ cấu ngành, trong đó có cơ cấu thị trường khách, coi đây là cơ hội mở ra giai đoạn mới.

LAN DỊU