Sự kiện do Tổng cục Du lịch tổ chức, thảo luận về định hướng và những cơ hội phát triển của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới với kế hoạch kích cầu du lịch nội địa chuẩn bị đón mùa cao điểm du lịch hè 2021 và mở cửa thị trường du lịch quốc tế. Đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, doanh nghiệp du lịch cùng nhau thảo luận với góc nhìn riêng, đề xuất những giải pháp góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển trong tình hình mới.

LAN DỊU