Diễn đàn thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, các doanh nghiệp du lịch và công nghệ... Diễn đàn đã thảo luận những vấn đề liên quan tới xu thế chuyển đổi số của du lịch thế giới và công cuộc chuyển đổi số của doanh nghiệp du lịch. Theo dự báo của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2020, dịch Covid-19 khiến khách quốc tế đến Việt Nam giảm ít nhất 70% so với năm 2019, khách nội địa giảm 50%, khách đi nước ngoài giảm 85%, doanh thu giảm hơn 61%. Trong bối cảnh này, theo các đại biểu tham gia diễn đàn, chuyển đổi số chính là xu hướng phát triển tất yếu của du lịch và cần được đẩy nhanh hơn sau tác động nặng nề của dịch Covid-19.

LAN DỊU